Top menu

Stop war in Ukraine!

𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗯𝗲𝘁𝗼𝗴𝗶𝗻𝗴 / 𝗠𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 / 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗗𝗲𝗺𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘃𝗿𝗲𝗱𝗲 𝗲𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁 / 𝗟’𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗶𝘅 𝗲𝘁 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲́ / 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝘆

Stop de oorlog in Oekraïne! Arrêtez la guerre en Ukraine! Stop war in Ukraine!
🕊 Staakt-het-vuren! Cessez-le-feu! Ceasefire!
🗨 Onderhandelingen! Négociations! Negotiations!
(Ci-dessous le texte d’appel en français – Below the appeal in English)
*NEDERLANDS*
De oorlog in Oekraïne kost veel levens en zorgt voor onnoemelijk veel schade. Het is de verantwoordelijkheid en de plicht van staten en volkeren om zich in te zetten voor de-escalatie en onderhandelingen te steunen. Voor het Oekraïense volk, maar ook voor de mensheid en de planeet, die onder deze oorlog lijden. De oorlog slokt de politieke aandacht en middelen op die nodig zijn voor een rechtvaardige en duurzame toekomst.
𝟭. 𝗥𝘂𝘀𝗹𝗮𝗻𝗱 𝘂𝗶𝘁 𝗢𝗲𝗸𝗿𝗮𝗶̈𝗻𝗲. 𝗦𝘁𝗼𝗽 𝗱𝗲 𝗼𝗼𝗿𝗹𝗼𝗴
Wij veroordelen de Russische agressie tegen een soeverein land als een ernstige schending van het VN-Handvest. Hoewel de ondertekenaars van deze oproep verschillende analyses hebben van het conflict, roepen ze Rusland en Oekraïne eensgezind op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en tot vredesonderhandelingen. Wij staan achter degenen die de oorlogslogica verwerpen, in Oekraïne, in Rusland en overal ter wereld.
𝟮. 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁 𝗺𝗲𝘁 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗼𝗼𝗿𝗹𝗼𝗴 𝗼𝗻𝘁𝘃𝗹𝘂𝗰𝗵𝘁𝗲𝗻
Wij willen onze solidariteit betuigen met het Oekraïense volk en al degenen die onder de oorlog lijden. Wij veroordelen het geweld tegen burgers en de oorlogsmisdaden. Iedereen die een oorlog ontvlucht moet een waardig onthaal krijgen. Gewetensbezwaarden hebben recht op asiel.
𝟯. 𝗩𝗼𝗼𝗿 𝗲𝗲𝗻 𝗮𝗰𝘁𝗶𝗲𝘃𝗲 𝘃𝗿𝗲𝗱𝗲𝘀𝗱𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲 𝗲𝗻 𝗼𝗻𝘁𝘄𝗮𝗽𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴
Wij verwerpen een beleid dat gebaseerd is op confrontatie en verlenging van de oorlog. De voortdurende escalatie van de oorlogslogica, ook vanuit België en Europese landen, heeft steeds rampzaligere en mogelijk apocalyptische gevolgen. Zo vergroot de oorlog het risico op het gebruik van kernwapens. Een wereldwijd verbod op kernwapens is dringend noodzakelijk.
Wij roepen op tot een actief vredesbeleid. Alle diplomatieke middelen moeten worden aangewend om een de-escalatie op gang te brengen en de strijdende partijen tot een staakt-het-vuren te bewegen met het oog op onderhandelingen die naar een rechtvaardige en duurzame vrede leiden.
𝟰. 𝗦𝗮𝗺𝗲𝗻 𝗼𝗽 𝗲𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗶𝗴 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁
Wij willen dat er opnieuw gewerkt wordt aan een systeem van collectieve en ondeelbare veiligheid. Wij vragen een nieuwe veiligheidsarchitectuur die gebaseerd is op het beginsel dat veiligheid niet ten koste van anderen mag worden nagestreefd. Wij verwerpen de instrumentalisering van de oorlog om de militaire uitgaven in een reeds overbewapende wereld aanzienlijk te verhogen. Ontwapening moet opnieuw het doel worden.
𝟱. 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗲𝗻 𝗶𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲, 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗰𝗵𝘁𝘃𝗮𝗮𝗿𝗱𝗶𝗴𝗵𝗲𝗶𝗱 𝗲𝗻 𝗵𝗲𝘁 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲𝘂
Wij maken ons zorgen over de sociale, economische en ecologische gevolgen van de oorlog en de genomen tegenmaatregelen, die voor een groot deel de energiecrisis en de stijging van de energierekeningen verklaren. Het zijn altijd de planeet en de zwaksten die de prijs betalen van oorlogen die onze leiders en de wapenindustrie in stand houden. In plaats van de militaire uitgaven te verhogen, moeten we meer investeren in sociale bescherming, openbare dienstverlening en ecologische transitie.
(Organisaties die de oproep wensen te ondertekenen en aan te sluiten, mail naar ludo@vrede.be)
*FRANCAIS*
L’Europe pour la paix et la solidarité – Stop à la guerre en Ukraine !
Manifestation nationale – Bruxelles, 26 février 2023, Gare du Nord
La guerre en Ukraine a coûté trop de vies et entraîné trop de destruction. C’est la responsabilité et le devoir des États et des peuples de s’engager pour la désescalade et le soutien aux pourparlers. Pour le peuple ukrainien mais aussi pour l’humanité et la planète qui ne peuvent endurer cette guerre plus longtemps. La guerre absorbe l’attention politique et les ressources vitales pour un avenir juste et durable.
𝟭. 𝗟𝗮 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗶𝗲 𝗵𝗼𝗿𝘀 𝗱’𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲. 𝗦𝘁𝗼𝗽 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲
Nous condamnons l’agression russe contre un pays souverain, qui constitue une grave violation de la Charte des Nations Unies. Bien que nous ayons des analyses diverses du conflit, les signataires se rejoignent pour appeler la Russie et l’Ukraine à observer un cessez-le-feu immédiat et à s’engager dans des pourparlers de paix. Nous sommes aux côtés de ceux qui rejettent la logique de la guerre, en Ukraine, en Russie et dans le monde entier.
𝟮. 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝗲́ 𝗮𝘃𝗲𝗰 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲𝘀 𝗾𝘂𝗶 𝗳𝘂𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗮 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗲
Nous souhaitons exprimer notre solidarité avec le peuple ukrainien et tous ceux qui souffrent de la guerre. Nous condamnons la violence contre les civils et les crimes de guerre. Toute personne fuyant la guerre doit recevoir un accueil digne. Les objecteurs de conscience ont droit à l’asile.
𝟯. 𝗣𝗼𝘂𝗿 𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗮𝗶𝘅 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗲𝘁 𝗹𝗲 𝗱𝗲́𝘀𝗮𝗿𝗺𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁
Nous rejetons une politique basée sur la confrontation et la prolongation de la guerre. L’escalade continue de la logique de guerre, aussi depuis la Belgique et les pays européens, a des conséquences toujours plus désastreuses et potentiellement apocalyptiques. La guerre rappelle ainsi le risque toujours plus grand d’utilisation des armes nucléaires. Il est urgent d’interdire les armes nucléaires dans le monde entier.
Nous appelons à une politique de paix active. Tous les moyens diplomatiques doivent être déployés pour amorcer la désescalade et amener les parties belligérantes à un cessez-le-feu en vue de pourparlers menant à une paix juste et durable.
𝟰. 𝗣𝗼𝘂𝗿 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁 𝗲𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲́𝗲𝗻 𝗲𝗻 𝘀𝗲́𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗲́
Nous voulons que reprenne le travail diplomatique pour bâtir un système de sécurité collective et indivisible. Nous appelons à une nouvelle architecture de sécurité fondée sur le principe que la sécurité ne peut être recherchée aux dépens des autres. Nous refusons l’instrumentalisation de la guerre pour l’augmentation considérable des budgets militaires, dans un monde déjà surarmé. Le désarmement doit redevenir l’objectif.
𝟱. 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗿 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹, 𝗹𝗮 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲, 𝗹’𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁
Nous sommes préoccupés par les conséquences sociales, économiques et environnementales de la guerre et des contre-mesures prises, qui expliquent en grande partie la crise énergétique et la hausse des factures d’énergie. Ce sont toujours la planète et les populations, en particulier les plus fragiles, qui paient le prix des guerres entretenues par nos dirigeants et l’industrie de l’armement. Au lieu d’augmenter les budgets militaires, il faut investir davantage dans la protection sociale, les services publics et la transition écologique.
(Les organisations qui souhaitent signer et se joindre à l’appel peuvent envoyer un courriel à samuel.legros@cnapd.be)
*ENGLISH*
The war in Ukraine has cost too many lives and caused too much destruction. It is both a responsibility and a duty of states and their people to commit to de-escalation and support for talks. For the Ukrainian people but also for humanity and the planet which cannot endure this war any longer.
𝟭. 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗶𝗮 𝗼𝘂𝘁 𝗼𝗳 𝗨𝗸𝗿𝗮𝗶𝗻𝗲. 𝗦𝘁𝗼𝗽 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗮𝗿
We condemn the Russian aggression against a sovereign state which is a grave violation of the United Nations Charter. Though we have different views on the conflict, the signatories are united in their call for Russia and Ukraine to observe an immediate cease-fire and to commit to peace talks. We stand with those who reject the logic of war in Ukraine, in Russia or anywhere in the world.
𝟮. 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝘆 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗽𝗲𝗼𝗽𝗹𝗲 𝗳𝗹𝗲𝗲𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘄𝗮𝗿
We express our solidarity with the Ukrainian people and all those who suffer from the war. We condemn the violence against civilians and war crimes. All persons fleeing the war must be welcomed with dignity. Conscientious objectors have the right to asylum.
𝟯. 𝗙𝗼𝗿 𝗮𝗻 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗱𝗶𝗽𝗹𝗼𝗺𝗮𝗰𝘆 𝗼𝗳 𝗽𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗿𝗺𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁
We reject policy based on confrontation and prolongation of the war. The relentless escalation of the reasoning of war including by Belgium and the European countries is producing further dreadful consequences that are potentially apocalyptic. As the war continues there is a growing risk of using nuclear weapons. It is urgent to ban nuclear weapons worldwide.
We call for a policy of active peace. All diplomatic means must be used to instigate a de-escalation and bring the warring parties to a cease-fire so that talks may bring a just and lasting peace.
𝟰. 𝗙𝗼𝗿 𝗮 𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗲 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲𝗮𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁
We want diplomatic efforts to resume in building a collective and united security system. We call for a new security architecture based on the principle that security cannot be sought at the expense of others. We reject the instrumentalization of this war to greatly increase military budgets in an already over-armed world. Disarmament must become the objective again.
𝟱. 𝗜𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝘁𝘆, 𝗷𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝗻𝘃𝗶𝗿𝗼𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
We are concerned by the social, economic and environmental consequences that the war and its countermeasures have caused, which largely explains the energy crisis and the increase in energy bills. It is always the planet and people, the vulnerable in particular, who pay the price of the wars maintained by our leaders and the arms industry. Instead of increasing military spending we must invest more in social services, public services and ecological transition.

LINK